General Assembly Israel 2013

 

10-12 בנובמבר 2013 | בנייני האומה, ירושלים | 3,000 אורחים מרחבי העולם

  

כנס של ה-JFNA ה-The Jewish Federation of North America, המתקיים בכל שנה בארה"ב ואחת ל-5 שנים כאן בארץ. בכנס, העוסק במדינת ישראל וקידומה, שימש ישראל מימון כמנהל הפרויקט ו-THINK הייתה מופקדת על תחום האירוח, הרישום והפקת יום הסיורים כאשר יתר תחומי ההפקה בוצעו ע"י חברת ההפקות פרומרקט.